O Wydarzeniu

2-3 października 2024 - Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Sektor energii stanął wobec historycznych wyzwań związanych z jego głęboką transformacją, której towarzyszy, a często ją umożliwia, szybki rozwój technologii. Ci, którzy implementują nowe rozwiązania techniczne, wykorzystują na co dzień ich możliwości, czuwają nad ich niezawodnym funkcjonowaniem, decydują o powodzeniu koniecznych, dokonujących się na naszych oczach przemian w sektorze.

Energetyka to system ścisłych powiązań i złożonych zależności, w którym np. rozwiązania technologiczne w wytwarzaniu energii mają bezpośredni związek z mechanizmami jej dystrybucji, sprzedaży czy strukturą rynku, a automatyka, sterowanie i narzędzia cyfrowe wpływają na efektywność, bezpieczeństwo i funkcjonowanie odbiorców energii.

O tym wszystkim będzie mowa w trakcie debat i dyskusji, warsztatów i prezentacji przygotowanych z naciskiem na stronę praktyczną, na konkretne, przydatne i sprawdzone rozwiązania i specjalistyczną analizę wybranych problemów.