Najważniejsze tematy

 • Wytwarzanie energii. Najwięksi producenci. Najważniejsze źródła. Efektywne technologie
 • Infrastruktura przesyłu i dystrybucji
 • Rynek energii, ceny, konkurencyjność
 • Bezpieczeństwo energetyczne kraju
 • Energetyka konwencjonalna. Generacja gazowa
 • Fotowoltaika. Inwestorzy, prosumenci, infrastruktura
 • Wielkoskalowa energetyka słoneczna
 • Energetyka wiatrowa na lądzie i morzu
 • Offshore na Bałtyku. Polski local content
 • Digitalizacja sektora energii. Technologie, praktyka, wdrożenia
 • Wodór i gospodarka wodorowa
 • Magazynowanie energii
 • Biogaz i biomasa
 • Pompy ciepła
 • Geotermia
 • Paliwa alternatywne w energetyce, ciepłownictwie i przemyśle
 • Energetyka atomowa. Inwestycje wielkoskalowe i ich alternatywa (SMR, MMR)
 • Ciepłownictwo – kryzys i transformacja
 • Kadry inżynierskie i specjalistyczne kompetencje dla nowej energetyki
 • Samorządy. Energia dla miast i gmin
 • E-mobilność. Popyt, system, infrastruktura
 • Przemysł i energia – w kierunku samowystarczalności
 • Budownictwo dla sektora energii
 • Rynek efektywności energetycznej